Zemědělská půda

Více než energie

Nákup a scelování zemědělské půdy

Pronájem zemědělské půdy

Zastupování vlastníků při sjednávání nájemních vztahů

Zastupování vlastníků při pozemkových úpravách včetně zajištění nejvýhodnějších nájemních smluv

Zprostředkování agroslužeb

Prodej rostlinných komodit

Distribuce přípravků pro ochranu a výživu rostlin

Agronomické poradenství