Lesní pozemky

Více než energie

Nákup a scelování lesních pozemků

Příprava pro těžbu lesa (včetně administrativy)

Těžební práce v lese

Pěstební práce

Služby lesního hospodáře včetně poradenství