Služby

Více než energie

Setkáváme se s tím, že majitelé velmi často nevědí, kde a jaké nemovitosti přesně vlastní, proto naše společnost nabízí komplexní informace ohledně vlastnictví daného klienta – zjištění přehledu vlastnictví, identifikování nemovitostí v přehledných mapách, zjištění ceny nemovitostí, u zemědělských pozemků výpočet hodnoty půdy dle bonity, v případě lesních pozemků provede výpočet ocenění náš lesní hospodář. 

Koupíme pozemky za účelem zemědělské výroby i lesy, o které se starají naši lesní hospodáři. Obstaráme za Vás veškerou agendu, která je k tomu potřeba: zajistíme vyhotovení kupní smlouvy a návrhu na vklad, postaráme se o vklad do katastru nemovitostí a uhrazení správního poplatku. Dle domluvy zajistíme znalecké posudky, vyplnění a podání daňového přiznání i úhradu daně z nabytí nemovitých věcí.

Poskytujeme služby v oblasti zemědělství a lesnictví.

 

        Zemědělská půda

Nákup a scelování zemědělské půdy

Pronájem zemědělské půdy

Zastupování vlastníků při sjednávání nájemních vztahů

Zastupování vlastníků při pozemkových úpravách včetně zajištění nejvýhodnějších nájemních smluv

Zprostředkování agroslužeb

Prodej rostlinných komodit

Distribuce přípravků pro ochranu a výživu rostlin

Agronomické poradenství

 

Lesní pozemky

Nákup a scelování lesních pozemků

Příprava pro těžbu lesa (včetně administrativy)

Těžební práce v lese

Pěstební práce

Služby lesního hospodáře včetně poradenství