Právní poradenství

Více než energie

Právní poradenství 
 
 
Zajišťujeme právní poradenství týkající se:
 
 
 • Vlastnictví nemovitostí, jejich užívání, správy a propachtování
 
Řešení právních vad na nemovitostech jakou jsou např. zástavní či předkupní práva, věcná břemena. 
 
Exekuce – zjištění počtu exekucí a celkové výše dluhů vedených na daného klienta. Poradenství ohledně řešení této nepříjemné situace a nalezení nejvhodnějšího způsobu, jakým své dluhy zaplatit. Vyhotovíme veškeré právní dokumenty potřebné k doplacení a ukončení exekučního řízení. Jelikož jsou naše zkušenosti v oblasti exekucí dlouhodobé, rádi Vás při tomto ne vždy příjemném jednání zastoupíme a vše za Vás vyřídíme.
 
Podílové spoluvlastnictví – podílové spoluvlastnictví přináší mnoho nepříjemných situací. Velmi často se stává, že spoluvlastníci mají každý svůj názor, jak s danou nemovitostí hospodařit a nemohou se domluvit – i zde máme řešení.
 
•      Dědictví – zemřel Vám někdo blízký a potřebujete poradit s dědictvím? Poradíme Vám, jak postupovat, jak jednat s notáři a jak se domluvit na nejméně zdlouhavém a nejjednodušším postupu při dědickém řízení.