Poradenství

Více než energie

Pozemkový servis s.r.o. Vám zdarma zajistí tyto poradenské služby:

 

Právní poradenství 

Zajišťujeme právní poradenství týkající se: 

Vlastnictví nemovitostí, jejich užívání, správy a propachtování

Řešení právních vad na nemovitostech jakou jsou např. zástavní či předkupní práva, věcná břemena. 

Exekuce – zjištění počtu exekucí a celkové výše dluhů vedených na daného klienta. Poradenství ohledně řešení této nepříjemné situace a nalezení nejvhodnějšího způsobu, jakým své dluhy zaplatit. Vyhotovíme veškeré právní dokumenty potřebné k doplacení a ukončení exekučního řízení. Jelikož jsou naše zkušenosti v oblasti exekucí dlouhodobé, rádi Vás při tomto ne vždy příjemném jednání zastoupíme a vše za Vás vyřídíme.

Podílové spoluvlastnictví – podílové spoluvlastnictví přináší mnoho nepříjemných situací. Velmi často se stává, že spoluvlastníci mají každý svůj názor, jak s danou nemovitostí hospodařit a nemohou se domluvit – i zde máme řešení.

Dědictví – zemřel Vám někdo blízký a potřebujete poradit s dědictvím? Poradíme Vám, jak postupovat, jak jednat s notáři a jak se domluvit na nejméně zdlouhavém a nejjednodušším postupu při dědickém řízení.Daňové poradenství 

       Jelikož je daňová problematika pro laickou veřejnost ve většině případů složitá, nabízíme poradenský servis zejména:

Vyplnění a podání daňového přiznání finančnímu úřadu

Vyhotovení znaleckého posudku na nemovitost

Výpočet daně z nabytí nemovitých věcí, daně darovací, daně dědické či daně z příjmů.